Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit zijn onze wettelijke voorwaarden. Voor informatie over de werkelijke werking, levertijd, betalingswijze, portkosten en hoe te bestellen verwijzen wij u graag door naar deze pagina.

Huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van huidige voorwaarden.

De goederen worden verzonden op kosten van de koper naar het door de koper aangeduide adres.

Indien het produkt onmogelijk geleverd kan worden wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht de consument schriftelijk te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn voor zover de bestelling plaats heeft binnen de geldigheidstermijn van het aanbod. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.

De prijzen vermeld in onze offertes en tarieven zijn gegarandeerd gedurende één maand vanaf de uitgifte, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze tarieven zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.

De koper heeft gedurende 14 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering het recht om de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet.   

De koper is dan verplicht de goederen in de oorspronkelijke verpakking en op eigen kosten terug te zenden binnen de termijn van 14 dagen.

Na het openen of wijzigen van de veiligheidsverpakking die het produkt geheel of gedeeltelijk bedekt kan de koper niet meer verzaken aan aankoop.

Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van HETBORSTELHUIS.be beperkt tot de omruiling van de goederen.

In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen met een minimum van 49.50 € en een maximum van 1849 €

HetBorstelhuis.be blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling

Hoe kan ik mijn bestelling laten leveren?

– U woont in België
U kiest om uw bestelling persoonlijk te komen ophalen. Het pakket zal klaar staan tijdens de daarvoor voorziene uren in Lichtaart.

U kiest voor een thuislevering door de Belgische Post, zonder verzekering.
BELANGRIJK: indien U verkiest om zonder verzekering te laten verzenden staan wij niet in voor verlies, diefstal of beschadiging door de Post!

U kiest voor een thuislevering door de Belgische Post, met verzekering (tot 500€ bij verlies of beschadiging tijdens het vervoer).

– U woont niet in België.
Voor verzendingen buiten België doen wij beroep op een van de meest performante logistieke partners met name Taxipost International van Bpost die uw bestelling bij U thuis afleveren.

Wat kost het mij om mijn pakje thuis geleverd te krijgen? (portkosten)

– U woont in België

Gratis:

– bij afhaling op ons adres.
– Als een deel van uw bestelling niet kon geleverd worden en achteraf nagestuurd wordt, wordt dit gratis bezorgd.

Betalend:

U kiest voor een thuislevering door de Belgische Post:
prijzen variëren met het gewicht van het pakket. Kosten die voortvloeien uit schade of verlies van de goederen kunnen niet verhaald worden op HetBorstelhuis.be!

U kiest voor een thuislevering door de Belgische Post, met verzekering . (zie : Taxipost Secur)
De prijs voor de verzending zal hierdoor iets hoger zijn (1€), doch in geval van verlies, diefstal of schade wordt een vergoeding uitbetaald door de Post (tot 500€).

– U woont in Nederland
Voor verzendingen buiten België doen wij beroep op een aantal leveringsdiensten die uw bestelling bij U thuis afleveren. Wij maken gebruikt van de meest performante logistieke partners zoals Taxipost Internationaal. (zie minder dan 2kg of tot maximum 30kg).

Als een deel van uw bestelling niet kon geleverd worden en achteraf nagestuurd wordt, dan wordt dit gratis bezorgd.

Wanneer krijg ik mijn pakje geleverd?

Elke bestelling wordt in principe verzonden binnen 48 uur.

De meeste producten (die in voorraad zijn) worden binnen 48 uur verzonden. Indien hierop afwijkingen zijn wordt U hiervan zo snel mogelijk per telefoon of email verwittigd.

Opgelet: het kan zijn dat dit oploopt, aangezien tijdens zaterdag, zondag en feestdagen door onze logistieke partners geen leveringen worden gewaarborgd. Hou hier dus zeker rekening mee in de Kerst- en andere feestperiodes! Woont u in Nederland, telt u er best een dag extra bij.

Speciale bestelling – Leveringstijd onbekend:
Sommige producten hebben mogelijk een langere levertijd. Dit kan gaan van 3 werkdagen tot 2 weken, afhankelijk van de beschikbaarheid en het volume. Dit is vooral het geval bij grotere hoeveelheden. Wij zullen er echter alles aan doen om uw bestelling zo snel mogelijk klaar te maken, hierbij rekening houdend met de door U gevraagde leveringstermijn.

Verzendingen in België worden door de Belgische Post de volgende werkdag uitgeleverd. Mocht u na drie werkdagen nog niets ontvangen hebben, ondanks ons mailbericht van verzending, kan u steeds contact opnemen met de klantendienst van bPost. Pakjes die niet geleverd werden omdat U niet thuis was kan u steeds in een kantoor van bPost gaan afhalen. De postbode laat hierover bericht na. Deze pakjes worden meestal 2 weken in uw plaatselijke kantoor bewaard. Woont u in België dan kunt u gebruik maken van de Track & Trace van bPost.

Leveringstermijnen van de Post :
Bpost garandeert in België een levering op de werkdag na verzending. Pakjes naar andere landen worden geleverd tussen de 2 en 6 werkdagen na verzending.

Hoe word ik op de hoogte gesteld dat mijn pakje verzonden wordt?

Bevestiging van verzending van je bestelling:
Wanneer uw bestelling wordt verzonden, sturen wij U een bericht van verzending. Op deze manier kan U het pakje in de eerstvolgende dagen thuis verwachten.

Woont u in België dan kunt u gebruik maken van de Track & Trace van bPost. Deze code wordt U medegedeeld in het bericht van verzending .

In bijlage van dit bericht ontvangt U tevens de factuur, op voorwaarde dat U in de adresgegevens uw BTW-nummer hebt ingevuld bij de afhandeling van uw bestelling.

Ik ben verhuisd, waar kan ik mijn nieuwe adres opgeven?

Bestelling al geplaatst
Laat zo snel mogelijk uw nieuw adres weten, ofwel telefonisch 0472/38.32.26 ofwel via het contactformulier.

Nieuwe bestelling plaatsen

U plaatst een bestelling op de gebruikelijke manier, met uw nieuwe adresgegevens.

Ik heb een nieuw e-mailadres, hoe laat ik jullie dit weten?

Indien er nog bestellingen achter zijn en het belangrijk is dat wij U kunnen bereiken kan U ons dit best zo snel mogelijk meedelen via telefoon (0472/38.32.26) of het contactformulier.

Ik heb betaald maar heb mijn bestelling nog niet ontvangen. Wat kan ik doen?

Indien U reeds een bericht van verzending van ons ontving met een tracking code van de post wil dit zeggen dat het probleem bij de post ligt. U kunt via deze code controleren waar in de verzendroute uw pakje zich bevindt. Klik HIER voor het oproepen van het e-Track scherm. Stelt U na verloop van tijd vast dat het pakket ergens blijft ‘steken’, dan neemt U best contact op met de post om na te gaan waar het probleem zit.

Is de leveringstijd (bijna) verstreken en U heeft nog geen bericht ontvangen van ons dat uw bestelling opgestuurd werd dan neemt U best contact op (0472/38.32.26). Wij zoeken dan zo snel mogelijk uit waar het probleem zich bevindt binnen onze dienst. U doet er best aan minstens enkele dagen voor het verstrijken van de leveringstijd contact op te nemen zodat wij alsnog op tijd kunnen leveren.

Als uw bestelling bestaat uit meerdere producten, hou er dan rekening mee dat het mogelijk is dat niet alle producten tegelijkertijd kunnen geleverd worden wegens verschillende leveringstijd. De producten die niet meegenomen kunnen worden in de eerste levering, worden nadien gratis nagestuurd.

Mijn pakje werd niet geleverd, wat moet ik doen?

Ondanks de bevestigingsmail dat uw pakje vertrokken is, heeft u na 14 dagen nog steeds niets ontvangen. We raden u aan uw plaatselijk postkantoor te contacteren om na te gaan of uw pakje zich daar bevindt. U kan best uw buren vragen of ze het pakje niet in ontvangst genomen hebben.

Als u na 30 dagen geen mail van ons ontving dat wij het pakje teruggestuurd kregen, dan kan u uw adres mailen zodat we kunnen nagaan of het niet eerder verkeerd werd doorgegeven. Vergeet niet uw ordernummer, klantennummer, de datum van betaling en het bedrag te vermelden.

Mijn pakje werd beschadigd afgeleverd. Wat nu?

Ondanks al onze zorgen is er toch iets fout gelopen bij de Post. Indien U opteerde voor verzekerde zending dan zal de schade vergoed worden door de Post. Neem in dat geval contact op met de dienst schade van bPost.

In het geval U de zending niet verzekerd heeft moeten wij U teleurstellen. Het BORSTELHUIS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal tijdens het vervoer van een bestelling. Zodra wij een pakket uit handen geven en overdragen aan een vervoerder stopt voor ons elke verantwoordelijkheid.

Ik heb het verkeerde artikel ontvangen of een artikel dat ik niet besteld heb, wat doe ik?

Onze verontschuldigingen, dit was uiteraard niet de bedoeling. U stuurt het product (liefst) in de originele verpakking non-prior naar Het BORSTELHUIS, 2460 Lichtaart.

In het pakje steekt u de originele leveringsbon waarop u duidelijk vermeldt wat niet strookt met wat u bestelde. U kan het in uw postkantoor afgeven met de vermelding “terug aan afzender“. Wij sturen u zo snel mogelijk de correcte bestelling op. Als dit niet mogelijk is dan krijgt u via e-mail een tegoedbon.

De waarde van deze bon komt overeen met uw tegoed. De tegoedbon wordt pas aangemaakt nadat uw bestelling helemaal is afgehandeld. U kan de bon gebruiken bij uw eerstvolgende bestelling op deze site.

Ik heb betaald en kreeg nadien een bericht dat de bestelling geannuleerd werd.

Ondanks onze zorgvuldige planning kan het uitzonderlijk gebeuren dat uw bestelling wordt geannuleerd.

U betaalde per overschrijving. Het bedrag zal zo snel mogelijk terug gestort worden op uw rekening.

Mijn pakje is onvolledig. Wat nu?

Bij ontvangst van een niet-beschadigd pakje blijkt dat niet alle artikelen in de bestelling zitten. Controleer eerst met de leverbon op de artikelen kloppen met de aangegeven artikelen. Onderaan de bestelbon vindt U de andere artikelen van uw bestelling. Ofwel werd dit artikel geannuleerd in uw bestelling omdat het niet meer beschikbaar is, ofwel is het artikel in bestelling en wordt dit gratis nageleverd van zodra het beschikbaar is. Bent U niet zeker dan neemt U best contact op met onze besteldienst via het contactformulier.

Mijn pakje heeft leverstatus “verzonden op …” maar waar is het nu?

Woont u in België dan kunt u gebruik maken van de Track & Trace van bPost. Dit laat U toe om te weten waar uw pakje momenteel is. Klik HIER voor een voorbeeld van het e-Track scherm.

Klanten in het buitenland kunnen spijtig genoeg geen gebruik maken van deze service daar deze mogelijkheid niet wordt aangeboden door Post International noch door de Nederlandse Post. Gelieve dan ook rechtstreeks contact op te nemen met de bPost diensten. Het heeft geen zin ons hiervoor te contacteren.

Leveringstermijnen van de Post:
De Post garandeert in België een levering de werkdag na verzending
De Nederlandse Post garandeert een gemiddelde levering 2 werkdagen na verzending.
Pakjes naar andere landen worden geleverd tussen de 2 en 7 werkdagen na verzending.

Volg ons op :
FacebookFacebook
(0)