Starwax The Fabulous – Reiniger voor vloeren en multigebruik – 1 Liter

7,39

Uitverkocht

Beschrijving

The Fabulous – Reiniger voor vloeren en multigebruik

Starwax The fabulous reiniger voor vloeren en multigebruik combineert de beste ingrediënten van vroeger. De formule op basis van bruine zeep reinigt en ontvet vloeren en oppervlakken. De kristalsoda verwijdert grondig vlekken en vet.

Met twee zeer efficiënte ingrediënten:

 • De formule op basis van bruine zeep reinigt en ontvet vloeren en oppervlakken. De kristalsoda verwijdert grondig vlekken en vet.

Vloeren

 • los het equivalent van 90ml op in 3 liter koud of lauw water
 • schoonmaken met een microvezel dweil van Starwax

Hardnekkige vlekken

 • giet een beetje reiniger op een vochtige spons en wrijf hiermee over de vlek
 • Even laten inwerken en daarna afspoelen
 • Niet gebruiken op marmer en laminaatvloeren

 

 

 • Rendement: Ongeveer 11 wasbeurten van maximaal 120m²
 • Materiaal voor vloeren: dwijl en aftrekker
 • Materiaal voor hardnekkige vlekken: spons en microvezel doek
 • Te gebruiken op alle soorten vloeren: tegels, marmer, kunststof, laminaat
Safety data
  WAARSCHUWING H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts

 

(0)